Item Description
1056850D FOB Rock Drill Oil 100  PDS  SDS
FOB Rock Drill Oil 220  PDS  SDS
FOB Rock Drill Oil 320  PDS  SDS
1055661D FOB Diamond Class Turbine Oil 32  PDS  SDS
FOB Turbine Oil 46  PDS  SDS
FOB Turbine Oil 68  PDS  SDS
9107000P FOB Turbine Oil 100  PDS  SDS
231709D FOB Heat Transfer Oil 32/46 or 46  PDS  SDS
1053678D FOB Syncon R&O Oil 32  PDS  SDS
1053681P FOB Syncon R&O Oil 46  PDS  SDS
1053682D FOB Syncon R&O Oil 68  PDS  SDS
1053687P FOB Syncon R&O Oil 150  PDS  SDS
1055927D FOB Megaflow AW Hydraulic Oil 32  PDS  SDS
1055929B FOB Megaflow AW Hydraulic Oil 46  PDS  SDS
1055929B FOB Megaflow AW Hydraulic Oil 46  PDS  SDS
1055932B FOB Megaflow AW Hydraulic Oil 68  PDS  SDS
1055938P FOB Megaflow AW Hydraulic Oil 100  PDS  SDS
FOB Megaflow AW Hydraulic Oil 150  PDS  SDS
1055907D FOB Megaflow AW HVI Hydraulic Oil 32  PDS  SDS
FOB Megaflow AW HVI Hydraulic Oil 46  PDS  SDS
FOB Megaflow AW HVI Hydraulic Oil 68  PDS  SDS
1055644D FOB Turbine Oil 32  PDS  SDS
FOB Turbine Oil 68  PDS  SDS
1055622D FOB Multipurpose R&O Oil 150  PDS  SDS
1053678D FOB Syncon R&O Oil 32  PDS  SDS
1053681P FOB Syncon R&O Oil 46  PDS  SDS
1053682D FOB Syncon R&O Oil 68  PDS  SDS
1059698P FOB Multi-Way Oil HD 68  PDS  SDS
FOB Multi-Way Oil HD 220  PDS  SDS